การเล่าเรื่องที่ดีมากๆ จากเหตุการณ์คดีประวัติศาสตร์ เหมือนดูหนังสาระคดีเรื่องนึงได้เลย